Tilmeld detailnyheder     Tip en ven om detailfolk     Cookies     Sitemap     RSS

"Den fysiske butiks største trussel!"

- Michael Friis Møller, Retailrådgiver – Meng & Company
L�s bloggen her

Regler og råd om unge og arbejdsmiljø

(C) Sidens indhold er leveret af BAR Handel og må kun gengives med tydelig kilde og/eller link til siden

BAR Handel

BAR Handel er branchearbejdsmiljørådet for detailhandlen, og har ifølge arbejdsmiljøloven til formål at bistå detailhandelsbranchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø inden for branchen.

Læs mere om BAR Handel her

Ofte har unge (u. 18 år) kun begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om risici og større sårbarhed over for påvirkninger i arbejdsmiljøet, og der skal derfor tages et særligt hensyn til dem, så de får en god start på arbejdslivet. Lovgivningen har derfor skærpede krav til unges arbejde.

Gode råd

 • Sørg for, at den unge får en grundig oplæring og instruktion i, hvad arbejdet omfatter og hvordan den unge selv kan undgå at bringe sig i fare eller udsætte sig for unødige belastninger.
 • Sørg for, at den unge er under opsyn af en medarbejder, der er fyldt 18 år, og som har den nødvendige viden om arbejdets udførelse.
 • Unge 13-15 årige eller 15 årige, som ikke har afsluttet 9. klasse, må kun have lettere erhvervsmæssigt arbejde fx rutinemæssig prismærkning af varer, arbejde i visse specialforretninger såsom kiosker, bager- og grøntforretninger, lettere rengøring, lettere budtjeneste og modtagelse, pakning og sortering af lettere varer og emballage.
 • Unge 15-17 årige, der har afsluttet 9. klasse, må gerne have erhvervsmæssigt arbejde. Men i forhold til voksne er der også for denne aldersgruppe skærpede regler.
 • Når du ansætter en medarbejder under 15 år eller en medarbejder som ikke er færdig med 9. klasse, skal forældrene have besked om ansættelsen, om arbejdstidens længde og om eventuelle ulykkes- og sygdomsfarer, samt hvilke foranstaltninger der er truffet, for at arbejdet kan foregå sikkert og sundt
 • Sørg for, at planlægge de unges arbejde i henhold til de særlige regler for arbejdstids- og hviletid, tekniske hjælpemidler/maskiner, stoffer og materialer, fysiske påvirkninger og for at imødegå voldsrisiko.

Arbejdstid

Der er andre arbejdstidsregler for de unge i forhold til de øvrige ansatte i butikken. Se oversigt her.

Tidsrum alenearbejde

Unge må ikke arbejde, hvor der er særlig risiko for vold, medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år.

I kiosker, grillbarer, bagerforretninger, videobutikker, tankstationer og lignende må de unge ikke arbejde i nedenstående tidsrum, medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år:

 • på hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 06.00
 • i weekenden og på helligdage mellem kl. 14.00 – 06.00

I storcentre med sikkerhedsvagter eller overvågning, der sikrer hurtig hjælp må den unge arbejde alene eller sammen med andre unge inden for almindelig åbningstid:

 • på hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00
 • i weekenden og på helligdage mellem kl. 14.00 og kl. 20.00

Løft og håndtering af varer

Hovedreglen er, at de unge ikke må løfte mere end 12 kg (svarende til en ølkasse med 30 tomme flasker). Dog i enkelte tilfælde op til 25 kg, hvis løftet kan foregå foran og tæt på kroppen, at løftet foregår i niveauet mellem midt på lårene og albuehøjde, og at man ikke skal vride eller bøje ryggen, samt at man har et godt greb i varen og står sikkert.

Generelt skal de undgå at bære varer, og varer der vejer mere end 12 kg. skal transporteres vha. tekniske hjælpemiddel.

Ved transport af varer på fx. palleløfter må lasten ikke overstige 250 kg. (svarende til 10 ølkasser med 30 fyldte flasker).

De unge må højst skubbe 10 kundevogne ad gangen.

Maskiner

Unge der er under 15 år og ikke gået ud af 9. klasse må slet ikke arbejde med maskiner.

 • Flaskeautomat: Unge, der er 15 år og gået ud af 9. klasse, må gerne arbejde ved flaskeautomaten/-båndet.
 • Pap og plastpresser: Unge under 18 år må ikke betjene pressere, hvor de bevægelige dele er tilgængelige under drift. De bevægelige dele skal være fuldstændigt afskærmede. Unge, der er fyldt 15 år, og er gået ud af 9. klasse, må gerne fylde affald i presseren og foretage presning. Men de unge må ikke klargøre (fx sætte bånd/bundtningstråd i), tømme, rengøre, vedligeholde presseren eller tænde for strømmen.
 • Åben affaldskomprimator: Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke fylde affald, starte eller betjene en åben komprimator. Undtagelsesvist må de unge gerne fylde affald i en åben komprimator, hvis den er sikret mod at kunne startes, fx ved at den har en nøgleafbryder, hvor nøglen ikke er tilgængelig for unge under 18 år. Unge under 18 år må ikke klargøre, tømme, rengøre, vedligeholde komprimatoren eller tænde for strømmen.
 • Palleløfter: Unge under 18 år må gerne bruge almindelige palleløftere. Unge der er fyldt 15 år og gået ud af 9. klasse må bruge en selvkørende el-palleløfter, altså en palleløfter, der kører ved hjælp af en motor.
 • Gaffeltruck og gaffestabler: Unge, der er fyldt 16 år, og gået ud af 9. klasse, må gerne bruge gaffelstablere, der ikke er selvkørende, altså kører ved hjælp af en motor. Man skal være 18 år, før man må køre med gaffeltruck eller bruge en gaffelstabler med motor.
 • Rengørings- og fejemaskiner: Unge under 18 år, må ikke bruge rengørings- og fejemaskiner. Unge, der er 15 år, og gået ud af 9. klasse, må gerne bruge rengørings- og fejemaskiner der kører uden motor – fx en manuel fejemaskine.
 • Brødskærer, pålægsmaskine, elektrisk kniv, røremaskine o.lign.: Hvis det er muligt at få fingrene i nærheden af de skarpe dele på maskinen, må de unge først arbejde med den, når de er fyldt 18 år. De må heller ikke rengøre maskiner med skarpe eller skærende klinger, før de er fyldt 18 år.
 • Friturekoger: Unge der er 15 år og gået ud af 9. klasse må gerne bruge friturekogeren, men de må aldrig tømme den eller filtrere den varme olie. Arbejdsgiveren skal sikre, at friturekogeren er fastgjort eller på anden måde sikret mod at vælte, at gulvet ikke er glat, og der er gode pladsforhold, samt at der er brandslukningsudstyr ved friturekogeren.

Kemikalier

Unge under 18 år må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger af farlige stoffer og materialer, der er angivet i bilag 4 i bekendtgørelsen om unges arbejde. De må heller ikke tørre op, hvis der bliver spildt med disse produkter. Vær opmærksom på, at det skal fremgå af brugsanvisningen, hvis der er tale om produkter, der ikke må benyttes af unge under 18 år

Sørg for, at brugsanvisninger er tilgængelige for de unge, og at etiketter på bøtter, flasker osv. er tydelige, læsbare og ajourførte

Sidens indhold er leveret af ekstern partner, og detailfolk.dk påtager sig intet juridisk ansvar for indhold eller ordlyd.Del denne side:


Seneste jobsdetailfolk.dk | A.P Møllers Allé 9B | DK-2791 Dragør | Tlf.: 32 94 20 27 | CVR: 34735832
Tilmeld nyhedsbrev

Få detailnyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig den gratis daglige nyhedsmail og hold dig opdateret om branchen

Fornavn
 
Efternavn
 
 
 
TILMELD