Tilmeld detailnyheder     Tip en ven om detailfolk     Cookies     Sitemap     RSS

"Kunstig intelligens i online handel: Bliv klogere på teknologiens muligheder"

- Thomas Bogh, Bonzer
Læs bloggen her

Lone Rasmussen, Dansk Erhverv



Lone Rasmussen er markedschef og koordinerer det forbrugerpolitiske arbejde i Dansk Erhverv og er desuden ansvarlig for de overordnede politiske sager på forbrugerområdet.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening. Organisationen repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport.

Læs mere om Dansk Erhverv her

Læs flere indlæg fra denne blogger

Tobakslov skal være effektiv – men med en højere grad af metodefrihed til detailhandlen

Tirsdag den 1 december 2020 kl. 08:41

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge - og sådan har det været de sidste fire år. For en inkarneret ikke-ryger som mig er det derfor positivt, at tobaksforebyggelsen nu for alvor har fået politisk bevågenhed. Men det skal gøres rigtigt. I næste uge behandles en ny tobakslov, som stiller uforståelige og byrdefulde krav til detailhandlen, der ingen belæg er for og som tilmed risikerer at føre til det modsatte af det, man siger er ønsket.

Hvis cigaretten blev opfundet i dag, ville den blive forbudt. Men for 100 år siden betragtede man tobak som en basisfornødenhed på linje med mad og drikke, og der er desværre alt for mange, der ryger. De voksne rygere er sværere at gøre noget ved, men vi kan sætte ind overfor de unge, så de ikke begynder på at ryge. Dansk Erhverv bakker op om målet om en røgfri generation i 2030, som også ligger bag forslaget til den nye tobakslov, som lige nu behandles i Folketinget.

Der er en masse gode takter i regeringens lovforslag, eksempelvis udstillingsforbuddet, hvor tobakken gemmes væk, røgfri skolegang m.v. Men af forslaget fremgår det også, at butikker ikke længere må skilte med salgsaldersgrænser for køb af tobak – og det giver i min optik ikke mening.

Skilte med aldersgrænse skal fjernes

Forslaget undrer ikke kun mig, men også en del andre af detailhandlens aktører, da der ingen forskningsmæssig evidens er for, at Sundhedsstyrelsens blå skilte med salgsaldersgrænse skulle få unge til at ryge.

For to år siden skulle flere end 7200 butikker opsætte Sundhedsstyrelsens blå skilte med salgsaldersgrænser for tobak – og nu skal alle de næsten nye skilte så tages ned igen og erstattes med skilte, hvor kun salgsaldersgrænsen for alkohol fremgår.

Det mener jeg er en helt unødvendig byrde for alle de butikker, der sælger tobaksprodukter.

Skiltene var ellers tænkt som en hjælp til kassemedarbejderen, der stadig skal bede om ID ved salg tobak – og skilte vil alt andet lige gøre det nemmere for kassemedarbejdere at sikre, at salgsaldersgrænsen bliver overholdt. Den manglende skiltning kan omvendt føre til konflikter mellem kunder og personalet ved kassen, hvis kunder ikke ønsker at fremvise ID.

Dansk Erhverv har derfor argumenteret for, at man bør fortsætte anvendelsen af Sundhedsstyrelsens skiltemateriale – men med et ønske om en større metodefrihed, så Sundhedsstyrelsens blå skilte også produceres i en neutral sort-hvid-version.  

Ville bestemme skrifttypen på netbutikkens hjemmeside

Lovforslaget gælder også for salg af tobaksprodukter i netbutikker, hvor der i en bekendtgørelse blev stillet detaljerede krav til, hvilken skrifttype og skriftstørrelse, som netbutikken skulle bruge ved præsentation af deres tobakssortimentet.

For mange netbutikker – hvis ikke alle – ville dette kræve særskilt IT-udvikling i hver af de enkelte netbutikker for at leve op til de meget specifikke krav om kun at anvende Times New Roman i skriftstørrelse 12. Og man spørger jeg selv, hvorfor denne skrifttype skulle være særlig god i den henseende?

Hensigten må være at gøre præsentationen af tobaksprodukterne så neutral som mulig – og i min optik, vil effekten faktisk blive det modsatte, nemlig at den del af hjemmesiden vil afvige fra resten og dermed blive mere synlig.

Dansk Erhverv og DSK rettede i oktober henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg for at få dem til at ændre disse unødvendigt byrdefulde elementer. I Sundhedsministens svar til Folketinget blev det ønske delvist opfyldt idet kravet til skrifttype og skriftstørrelse på hjemmesiderne blev ophævet. 

“Der lægges ikke længere op til at fastsætte krav til brug af specifik skrifttype eller skriftstørrelse. Dog må ingen oplysninger fremhæves og skal være angivet i sort i samme skrifttype og skriftstørrelse, som der generelt benyttes ved visning af produkter på hjemmesiden,” hedder det i ministersvaret.

Dagligvarehandlen har hele tiden været positive medspillere i forhold til at nå målet om en røgfri fremtid og har selv foreslået et udstillingsforbud. Men forslag om at fjerne salgsaldersgrænseskilte og specifikke krav til netbutikkers præsentationen af tobaksprodukter, mener jeg er unødvendige og byrdefulde. En øget metodefrihed i efterlevelsen af tobaksloven ville derfor være meget ønskværdigt for de implicerede aktører. Det væsentlige må være at kunderne kun præsenteres for tobak, hvis de aktivt efterspørger den – og ikke hvilken skrifttype der bruges. 

I næste uge skal Folketinget færdigbehandle tobaksloven. I Dansk Erhverv opfordrer vi dem til at lade de over 7200 skilte med salgsaldersgrænseskilte få lov til at blive hængende. 

 

>> LÆS FLERE INDLÆG FRA DENNE BLOGGER.



Del dette indlæg:









Seneste jobs



detailfolk.dk | A.P Møllers Allé 9B | DK-2791 Dragør | Tlf.: 32 94 20 27 | CVR: 34735832




Tilmeld nyhedsbrev

Få detailnyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig den gratis daglige nyhedsmail og hold dig opdateret om branchen

Fornavn
 
Efternavn
 
 
 
TILMELD